Morska farma wiatrowa „Polenergia Bałtyk II” oczekuje na decyzję środowiskową

Morska farma wiatrowa „Polenergia Bałtyk II” jest na ważnym etapie procedury administracyjnej w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (tzw. Decyzja środowiskowa, DSU), którą prowadzi Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Wniosek o wydanie DSU wraz z raportem o oddziaływaniu na środowisko został złożony dnia 30 listopada 2015 r. Przygotowanie raportu zostało poprzedzone kompleksowym programem badań i analiz środowiskowych. Warunki środowiskowe realizacji MFW PBII, które zostaną określone w wydanej decyzji,  będą uwzględniały wyniki przeprowadzonej oceny oddziaływania na środowisko i konsultacji społecznych. Decyzja środowiskowa nakłada na Inwestora szereg obowiązków, których uwzględnienie w projekcie technicznym oraz w procesie budowy, zagwarantują minimalizację oddziaływań farmy na środowisko morskie i innych użytkowników obszarów morskich.

Będzie to druga w Polsce decyzja środowiskowa dla tego typu przedsięwzięcia. Pierwsza decyzja została wydana w lipcu br. dla projektu morskiej farmy wiatrowej „Polenergia Bałtyk III”.