equinor | Polenergia

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia Dialogu

Spółka MFW Bałtyk II sp. z o.o. oraz spółka MFW Bałtyk III sp. z o.o. informują o zamiarze przeprowadzenia dialogu z potencjalnymi dostawcami materiałów i usług na potrzeby rozwijanych przez siebie projektów morskich farm wiatrowych (odpowiednio – MFW Bałtyk II oraz MFW Bałtyk III, dalej: “Projekty”), zgodnie z art. 46 Ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych ("Dialog"). 

Szczegółowe informacje na temat Projektów znajdują się w Planach Łańcucha Dostaw publikowanych na stronie internetowej URE. 

 1. Przedmiot Dialogu

Postępowanie MFW Bałtyk II oraz MFW Bałtyk III Pakiet Trasnportu i Instalacji (T&I) obejmuje transport i instalację turbin wiatrowych (WTG), ich fundamentów oraz fundamentów z platformami dla Morskich Stacji Transformatorowych (OSS). Podstawowy scenariusz dla zakresu T&I fundamentów WTG oraz OSS dla MFW Bałtyk II oraz MFW Bałtyk III obejmuje następujące konstrukcje (zestawy):

 • Charter jednostki instalacyjnej WTG (WTIV)
 • Standardowy Monopile z elementem przejściowym (TP)
 • Pin pile Jacket dla WTG
 • OSS Jacket
 • OSS Topside

Wybrany dostawca T&I w swoim zakresie posiadać będzie poniższe aktywności:

 • Inżyniering instalacji i wsparcia instalacji
 • Jarzma i oprzyrządowanie
 • Kafary
 • Systemy redukcji hałasu palowania
 • Osprzęt cementujący
 • Kraty i osprzęt transportowy
 1. Harmonogram Dialogu
 • Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia Dialogu („Ogłoszenia”) – 31.08.2022 r. 
 • Zakończenie zbierania zgłoszeń do Dialogu – 30.09.2022 r. 
 • Kwalifikacja zgłoszeń dostawców – do 5 dni od zakończenia zbierania zgłoszeń 
 • Dialog z dostawcami – do 5 dni od zakończenia kwalifikacji zgłoszeń dostawców (wstępnie planowany 06.10.2022)
 • Rozesłanie zaproszenia do przetargu do wybranych uczestników Dialogu – do 5 dni od Dialogu z dostawcami 
 • Udzielenie zamówienia – Marzec 2023 r. 
 1. Zgłoszenie do Dialogu

Zgłoszenia należy składać za pośrednictwem interaktywnego Formularza Zgłoszeniowego. 

Regulamin prowadzenia dialogu z potencjalnymi dostawcami materiałów i usług wykorzystywanych w toku budowy i eksploatacji morskiej farmy wiatrowej wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy z tej instalacji do miejsca rozgraniczenia własności („Regulamin”) dostępny jest pod adresem: Regulamin dialogu z potencjalnymi dostawcami materiałów i usług.pdf 

Ewentualne pytania związane z procedurą Dialogu można kierować do: 

Paweł Mawduk – Local Content Project Manager – pawel.mawduk@polenergia.pl