equinor | Polenergia

Zaproszenie do udziału w wydarzeniu Supplier Workshops – warsztaty online

Wydarzenie Supplier Workshops jest organizowane przez MFW BAŁTYK II Sp. z o.o. oraz MFW BAŁTYK III Sp. z o.o.

Wydarzenie to jest kontynuacją naszego dialogu i okazją dla zespołu Projektów Bałtyk oraz dostawców z grupy Tier 1 do spotkania się z przedsiębiorstwami tworzącymi łańcuch dostaw w tym sektorze. Celem spotkania jest nawiązanie dobrych relacji i omówienie możliwości współpracy.

Dialog będzie zorganizowany w dwóch etapach, w następujących grupach warsztatowych:

  1. Turbiny wiatrowe – 21.10.2020
  2. Fundamenty – 22-23.10.2020
  3. Instalacje elektryczne łącznie z lądową stacją elektroenergetyczną – 27.10.2020
  4. Morska stacja elektroenergetyczna – 28-29.10.2020

Dialog będzie prowadzony w języku angielskim.

Prosimy o potwierdzenie udziału do 14 października 2020 r. Szczegółowe informacje wymagane przy składaniu zgłoszenia są przedstawione w wytycznych określonych w "Ogłoszeniu".