equinor | Polenergia

Dokumenty dodatkowe - ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia Dialogu

W nawiązaniu do Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia Dialogu z dn. 13.08.2021 oraz harmonogramem Dialogu, przekazujemy w załączeniu Dokumenty Dodatkowe - Regulamin dialogu z potencjalnymi dostawcami materiałów i usług - MFWBałtyk.pdf.

Zgłoszenia należy składać za pośrednictwem interaktywnego Formularza Zgłoszeniowego

Formularz Zgłoszeniowy