equinor | Polenergia

Fakty i dane liczbowe

  • Spółki - Equinor/Polenergia (każda po 50% udziałów)
  • Moc 1440 MW (720 MW x 2) 
  • Equinor pełni rolę operatora w fazie rozwoju, budowy i eksploatacji
  • Polenergia odpowiada za uzyskanie wszystkich pozwoleń oraz zarządzanie sprawami krajowymi związanymi z rozwojem projektu
  • Okres eksploatacji wynosi 25-30 lat
  • Dwie morskie stacje elektroenergetyczne
  • Jedna lądowa stacja elektroenergetyczna
Parametr projektu: MFW Bałtyk II MFW Bałtyk III
Powierzchnia farmy zgodnie
z pozwoleniem lokalizacyjnym [km²]
122 119,52
Moc zainstalowana [MW] 720 720
Głębokość morza [m] 23-41 25-39
Odległość od brzegu w linii prostej [km] 37 22
Długość morskiego kabla eksportowego [km] 60 65
Długość kabli lądowych do lądowej
stacji elektroenergetycznej [km]
10 10
Odległość od lądowej stacji elektroenergetycznej
do punktu przyłączenia do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego [km]
4 4

 

Wstępne ramy czasowe MFW Bałtyk II MFW Bałtyk III
Przyznanie prawa do pokrycia ujemnego salda
2021 2021
Pozwolenie na budowę 2024 2024
Rozpoczęcie wytwarzania energii elektrycznej 2027 2027