equinor | Polenergia

Informacje prawne

Właścicielem serwisu www.baltyk2.pl jest MFW Bałtyk II Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Treści umieszczane na stronie mają charakter czysto informacyjny. Wszelkie prawa do koncepcji serwisu www.baltyk2.pl, w tym do jakichkolwiek jego elementów graficznych, struktury oraz pozostałych składowych serwisu, są zastrzeżone. MFW Bałtyk II Sp. z o.o. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności oraz kompletności informacji zamieszczonych na stronach serwisu, a co za tym idzie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości serwisu bez uprzedzenia użytkowników.

Wyłączeniem odpowiedzialności objęte są w szczególności:

  • wady techniczne, telekomunikacyjne lub elektroniczne występujące przy korzystaniu ze stron, niezależnie od tego z jakich przyczyn one nastąpią,
  • skutki kopiowania ze stron www.baltyk2.pl wszelkiego rodzaju plików oraz każdych innych materiałów elektronicznych,
  • skutki działania wirusów, programów komputerowych lub innych sygnałów elektronicznych, które narażą użytkownika strony na jakąkolwiek szkodę.

MFW Bałtyk II Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przerwy w działaniu systemu.