equinor | Polenergia

Proces uzyskiwania pozwoleń

Przygotowanie projektu morskiej farmy wiatrowej to proces wieloletni. Od uzyskania pierwszej decyzji administracyjnej (pozwolenia) do rozpoczęcia budowy może upłynąć nawet 10-12 lat. W tym czasie opracowywana jest niezbędna dokumentacja, podejmowane są starania mające na celu uzyskanie wymaganych pozwoleń i prowadzone są badania środowiskowe:

  • W styczniu 2013 roku MFW Bałtyk II uzyskał decyzję o pozwoleniu na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich, zwaną także pozwoleniem lokalizacyjnym lub PSZW
  • W marcu 2014 roku wydano decyzję o pozwoleniu na układanie kabli na dnie morskim
  • W marcu 2017 roku MFW Bałtyk II uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach
  • W styczniu 2019 roku MFW Bałtyk II uzyskał warunki przyłączenia od operatora systemów przesyłowych (Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.)
  • Pozwolenie na budowę wydaje wojewoda na podstawie: projektu budowlanego oraz w powiązaniu z decyzjami administracyjnymi uzyskanymi przez inwestora na wcześniejszych etapach, w tym decyzji środowiskowej. Pozwolenie na budowę to ostatnie pozwolenie wymagane przepisami prawa przed rozpoczęciem budowy
  • W przypadku lądowej części infrastruktury (trasa kablowa, podstacja) konieczne jest uzyskanie wielu odrębnych pozwoleń lokalizacyjnych. W przypadku, gdy trasa kablowa przebiega przez gminy nieobjęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, konieczne jest wydanie dodatkowej decyzji - o lokalizacji inwestycji celu publicznego