equinor | Polenergia

Kontakt

MFW Bałtyk II Sp. z o.o.
ul. Krucza 24/26
00-526 Warszawa

NIP: 701-03-07-637

MFW Bałtyk II wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000392944

REGON: 143330399, Kapitał zakładowy: 423 000,00 zł


Recepcja główna:
+ 48 22 522 39 00
info@polenergia.pl


Pytania zakupowe dotyczące projektu Bałtyk II prosimy kierować na poniższy adres e-mail:
E-mail: gm_baltykprocurement@equinor.com


Formularz kontaktowy: