equinor | Polenergia

Equinor i Polenergia wybrały dostawcę turbin dla MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III 

Siemens Gamesa preferowanym dostawcą turbin wiatrowych dla dwóch bałtyckich projektów realizowanych wspólnie przez Equinor i Polenergię. Podpisana umowa przewiduje dostarczenie dla projektów MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III nowoczesnych morskich turbin z napędem bezpośrednim SG 14-236 DD o imponującej mocy nawet 15 MW. Tym samym Polenergia i Equinor jako pierwsze spośród firm realizujących projekty morskich farm wiatrowych w Polsce wybrały swojego dostawcę generatorów.

Podpisana umowa wskazująca Siemens Gamesa jako preferowanego dostawcę morskich turbin wiatrowych, to kamień milowy dla projektów MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III, które włączone zostały do pierwszej fazy rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. To również ważny krok na drodze do realizacji celów transformacji energetycznej Polski, w której morska energetyka zajmuje strategiczne miejsce. Łączna moc projektów realizowanych wspólnie przez Equinor i Polenergię to 1440 MW, co oznacza, że są to jedne z największych i najbardziej zaawansowanych obecnie polskich projektów na Bałtyku.

„Dzięki wyborowi dostawcy turbin możemy przejść do kolejnego etapu rozwoju naszych projektów. Chcemy wprowadzać na polski rynek najlepsze dostępne technologie, budując nowoczesny sektor morskiej energetyki wiatrowej w naszym kraju. Naszym celem jest dostarczenie Polsce czystej energii z odnawialnych źródeł w oparciu o wiodące, najbardziej efektywne rozwiązania. Wierzymy, że współpraca z Siemens Gamesa wpisze się w dalszy dynamiczny rozwój naszych projektów, przynoszących nowe możliwości dla polskiego rynku i polskich firm, które mogą być włączane w lokalny łańcuch dostaw” – stwierdza Michał Kołodziejczyk, Prezes Zarządu Equinor Polska. 

„Skutecznie zabezpieczamy dostawy kluczowych produktów i usług niezbędnych do realizacji bałtyckich inwestycji. Nasze projekty rozwijamy w oparciu o najlepsze praktyki znane z innych krajów europejskich oraz korzystamy z doświadczeń innych inwestycji energetycznych realizowanych na morzu. Pozwala to na sprawny proces pozyskiwania kolejnych niezbędnych pozwoleń, jak również znacząco zwiększa stopień zaawansowania tych projektów. Wierzymy, że nasze morskie farmy wiatrowe dostarczą już w 2027 roku czystą, zieloną energię dla milionów polskich gospodarstw domowych” - podkreśla dr Michał Michalski, Prezes Zarządu Grupy Polenergia.

W ramach zawartej umowy strony przewidują dostarczenie przez Siemens Gamesa flagowego modelu morskich turbin wiatrowych SG 14-236 DD. Nominalna moc turbiny wynosi 14 MW, a dzięki funkcji power boost może ona osiągać imponującą moc 15 MW. To największa morska turbina Siemens Gamesa z napędem bezpośrednim. Jeden obrót wirnika turbiny pozwoli wyprodukować czystą energię elektryczną zaspokajającą potrzeby jednego gospodarstwa domowego w Polsce przez 4 dni. Jeśli jedna turbina obracać się będzie przy pełnej mocy, to w zaledwie 10 minut wyprodukuje tyle zielonej energii, ile przez rok potrzebuje jedno polskie gospodarstwo domowe.

Dokładna liczba turbin dostarczana dla projektów MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III wskazana zostanie na późniejszym etapie, przy zawarciu finalnej umowy na dostawę turbin oraz kontraktu serwisowo-gwarancyjnego. Ostateczna decyzja inwestycyjna dla obu projektów wymaga uzyskania niezbędnych pozwoleń i jest planowana na rok 2024, co umożliwi dostarczenie pierwszej energii elektrycznej do sieci w 2027 roku.

W maju 2021 roku projekty realizowane wspólnie przez Equinor i Polenergię otrzymały decyzje Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki przyznającą prawo do pokrycia ujemnego salda dla energii elektrycznej wytworzonej i wprowadzonej do sieci. Projekty zlokalizowane będą w południowo-zachodniej części Morza Bałtyckiego, w ramach polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej, około 27 i 40 km od portu Łeba, gdzie znajdować się będzie baza operacyjno-serwisowa inwestycji.