equinor | Polenergia

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia Dialogu

Spółka MFW Bałtyk II sp. z o.o. oraz spółka MFW Bałtyk III sp. z o.o. informują o zamiarze przeprowadzenia dialogu z potencjalnymi dostawcami materiałów i usług na potrzeby rozwijanych przez siebie projektów morskich farm wiatrowych (odpowiednio – MFW Bałtyk II oraz MFW Bałtyk III, dalej: “Projekty”), zgodnie z art. 46 Ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych ("Dialog"). 

Szczegółowe informacje na temat Projektów znajdują się w Planach Łańcucha Dostaw publikowanych na stronie internetowej URE. 

 1. Przedmiot Dialogu

Postępowanie MFW Bałtyk II oraz MFW Bałtyk III Morskie Kable Wewnętrzne EPCI obejmuje dostawę i instalację 66 KV AC Morskich Kabli Wewnętrznych wraz z akcesoriami i wyposażeniem o łącznej zdolności przesyłowej 1440 MW (2x720MW). System Morskich Kabli Wewnętrznych łączy fundamenty WTG połączonych w ~20 wiązek do morskiej podstacji transformatorowej (ok. 180 km łącznej długości Morskich Kabli Wewnętrznych). Każda wiązka będzie łączyć 5-6 WTG. System Morskich Kabli Wewnętrznych powinien zawierać światłowód oraz być wyposażony w system monitoringu kabli. 

Zakres prac EPCI dla Morskich Kabli Wewnętrznych obejmuje następujące główne działania:  

 • Koncepcja wstępna 
 • Projektowanie techniczne i dokumentacja 
 • Koordynacja interfejsów 
 • Zamówienia, produkcja i testowanie 
 • Załadunek, transport 
 • Składowanie i konserwacja 
 • Produkcja, instalacja i ochrona kabli, w tym wciąganie, kończenie i łączenie kabli na terenie morskiej stacji transformatorowej i w każdej WTG 
 • Zakończenie mechaniczne 
 • Dokumentacja końcowa 
 • Czynności związane z zamknięciem kontraktu wymagane do wydania Świadectwa Ukończenia 
 1. Harmonogram Dialogu
 • Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia Dialogu („Ogłoszenia”) – 21.03.2022 r. 
 • Zakończenie zbierania zgłoszeń do Dialogu – 20.04.2022 r. 
 • Kwalifikacja zgłoszeń dostawców – do 5 dni od zakończenia zbierania zgłoszeń 
 • Dialog z dostawcami – do 5 dni od zakończenia kwalifikacji zgłoszeń dostawców 
 • Rozesłanie zaproszenia do przetargu do wybranych uczestników Dialogu – do 5 dni od Dialogu z dostawcami 
 • Udzielenie zamówienia – listopad 2022 r. 
 1. Zgłoszenie do Dialogu

Zgłoszenia należy składać za pośrednictwem interaktywnego Formularza Zgłoszeniowego. 

Regulamin prowadzenia dialogu z potencjalnymi dostawcami materiałów i usług wykorzystywanych w toku budowy i eksploatacji morskiej farmy wiatrowej wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy z tej instalacji do miejsca rozgraniczenia własności („Regulamin”) dostępny jest pod adresem: Regulamin dialogu z potencjalnymi dostawcami materiałów i usług.pdf 

Ewentualne pytania związane z procedurą Dialogu można kierować do: 

Paweł Mawduk – Local Content Project Manager – pawel.mawduk@polenergia.pl