equinor | Polenergia

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia Dialogu

 1. Przedmiot Dialogu

 

Postępowanie MFW Bałtyk II oraz MFW Bałtyk III na produkcję Elementów Przejściowych TP (“Transition Piece”) obejmuje dostawę łącznie do 100 elementów przejściowych (pomiędzy Morską Turbiną Wiatrową a monopalami) wraz akcesoriami i wyposażeniem. Zakres prac dla produkcji TP obejmuje:  

 

 • Produkcja do 100 jednostek  
 • Części zamienne do rozruchu na lądzie i na morzu. 
 • Sprzęt do instalacji. 
 • Dokumentacja LCI wraz z rysunkami produkcyjnymi. 
 • Dokumentacja powykonawcza, w tym naniesienie zmian do projektu budowlanego. 

 

Komponentami TP wchodzącymi w skład tego procesu zakupowego są: 

 

 • Konstrukcja podstawowa i dodatkowa 
 • Żuraw  
 • Uszczelnienia i ochrona katodowa 
 • Układ niskiego napięcia 
 • System wysokiego napięcia 
 • Oprzyrządowanie i wyposażenie (np. sprzęt i urządzenia tymczasowe umożliwiające instalację, oznakowanie, pomoce nawigacyjne itp.) 
 • Sprzęt bezpieczeństwa 
   
 1. Harmonogram Dialogu

 

 • Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia Dialogu („Ogłoszenia”) – 18.09.2023 r. 
 • Zakończenie zbierania zgłoszeń do Dialogu – 25.09.2023 r. 
 • Kwalifikacja zgłoszeń dostawców – do 5 dni od zakończenia zbierania zgłoszeń 
 • Dialog z dostawcami – do 5 dni od zakończenia kwalifikacji zgłoszeń dostawców 
 • Rozesłanie zaproszenia do przetargu do wybranych uczestników Dialogu – do 5 dni od Dialogu z dostawcami 
 • Udzielenie zamówienia – 1Q2024 r. 

 

 1. Zgłoszenie do Dialogu

 

Zgłoszenia należy składać za pośrednictwem interaktywnego Formularza Zgłoszeniowego. 

Regulamin prowadzenia dialogu z potencjalnymi dostawcami materiałów i usług wykorzystywanych w toku budowy i eksploatacji morskiej farmy wiatrowej wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy z tej instalacji do miejsca rozgraniczenia własności („Regulamin”) dostępny jest pod adresem: Regulamin dialogu z potencjalnymi dostawcami materiałów i usług.pdf 

Ewentualne pytania związane z procedurą Dialogu, a także kwestie, który powinny być omówione na spotkaniu Dialogowym, można kierować do: 

Paweł Mawduk – Local Content Project Manager – pawel.mawduk@polenergia.pl