equinor | Polenergia

Spotkanie z mieszkańcami na temat morskich farm wiatrowych Bałtyk

Tempo prowadzonej w Polsce transformacji energetycznej oraz wpływ na nią inwestycji w morskie farmy wiatrowe były głównym tematem spotkania z mieszkańcami Gminy Słupsk. Jego uczestnicy pytali też o projekty Bałtyk II i Bałtyk III, w tym o przebieg trasy kabla łączącego część morską i lądową morskich farm. Było to kolejne spotkanie informacyjne organizowane przez Equinor i Polenergię  w ramach konsultacji i dialogu z lokalną społecznością.

Podczas spotkania w Bruskowie Wielkim mieszkańcy Gminy Słupsk dowiedzieli się o planowanych inwestycjach w morskie farmy wiatrowe Bałtyk II i Bałtyk III. Oba projekty o łącznej mocy ok. 1440 MW pozwolą zasilić energią odnawialną prawie 2 miliony gospodarstw domowych. To istotny wkład w trwającą w Polsce transformację energetyczną, w ramach której przewiduje się wybudowanie w polskich obszarach morskich przynajmniej 18 GW mocy do 2040 roku.

W trakcie spotkania mieszkańcy uzyskali najważniejsze informacje o projektach, w tym o zakresie aktualnie prowadzonych prac, harmonogramie inwestycji, szczegółach dotyczących lądowej infrastruktury przyłączeniowej, korzyściach i wpływie morskich farm wiatrowych na rozwój regionu, perspektywach zawodowych w branży morskiej energetyki wiatrowej.

Przedstawiciele spółek odpowiadali na liczne pytania mieszkańców, wysłuchali opinii i uwag dotyczących planowanych inwestycji oraz infrastruktury przyłączeniowej, która jest integralną częścią morskich farm wiatrowych. Korytarz z kablem podziemnym będzie przebiegać przez miejscowości Pęplino, Lędowo i Duninowo w Gminie Ustka oraz Bruskowo Wielkie, Bruskowo Małe i Wielichowo w Gminie Słupsk do istniejącej stacji Polskich Sieci Elektroenergetycznych w Wierzbięcinie. 

Spotkania z mieszkańcami regionu słupskiego odbywają się w ramach dialogu prowadzonego przez Equinor i Polenergię z lokalną społecznością. Poprzednie spotkania miały miejsce w Ustce i Łebie. To właśnie w Łebie powstanie baza serwisowo-operacyjna obsługująca morskie farmy wiatrowe Bałtyk II i Bałtyk III. Przy jednej z głównych ulic Łeby Equinor i Polenergia uruchomiły “Centrum informacji o morskich farmach wiatrowych Bałtyk”. To pierwszy w Polsce całoroczny punkt informacyjno-edukacyjny o morskiej energetyce wiatrowej.

Regularne spotkania z lokalną społecznością, takie jak to w Bruskowie, inwestorzy organizują, aby na bieżąco aktualizować wiedzę mieszkańców na temat postępów prac przy realizowanych projektach i utrzymywać z nimi systematyczny dialog.